KDDI、通信制限を全面解除

© 一般社団法人共同通信社

 KDDIは4日、通信障害の発生を受けて実施していた音声通話とデータ通信の通信制限を全面解除したと明らかにした。完全復旧に向けて全国の利用状況を確認している。